اشتباهات رایج در دیالوگ‌نویسی

واقع گرایی بیش از حد می‌شود گفت که داستان نمایانگر زندگی حقیقی است. اما دلیل نمی‌شود که داستان‌های‌مان پر از لحظات و دیالوگ‌های عادی و کسل کننده باشد. وظیفۀ دیالوگ درست مثل اجزای دیگر داستان، به پیش بردن آن است. […]

غذای قلم

به‌واقع دریافته‌ام که هیچ چیز به اندازۀ خواندن کتاب برای یک نویسنده ضروری نیست. هرچه کلمات بیشتری از جلوی چشمانت رژه بروند انگاری مغزت بهتر می‌تواند کلمات را به هم ببافد و ردیف کند. درغیر این صورت انگاری قلم دچار […]

جرقۀ خلق داستان

برای خلق یک داستان قبل از هرچیز نیاز است که حادثه‌ای رخ بدهد. علت وقوع و سرانجام این حادثه است که قصه را برای مخاطب مهم می‌کند. اگر شخصیت اصلی ما هدفی نداشته باشد، مشکلی پیش رویش نباشد که نیازمند […]

داستان باید ساده باشد

اشتباهی که گاهی موقع نوشتن داستان می‌کنیم این است که به دنبال سوژه‌های خاص می‌گردیم تا صحنه‌ها و تصاویری خلق کنیم که کسی تا به‌حال آن را تجربه نکرده باشد. می‌خواهیم قصه به‌شکلی تکان دهنده شروع بشود که خواننده توان […]

انتخاب نام داستان

انتخاب اسم از آن کارهایی که است که هم سخت است و هم آسان. بیشترین مشکل من درمورد انتخاب اسم شخصیت‌هاست. برای همین معمولاً یک انتخاب پیش‌فرض دارم. اولین اسمی که به ذهنم رسید را ثبت می‌کنم. بالاخره تا انتهای […]