آموزشی

ایجاد و تشدید تنش در گفت‌وگوها | چگونه در دیالوگ تنش ایجاد کنیم؟

فرض کنید مشغول خواندن داستانی هستید و کاراکتر اصلی فردی است که خودش دقیقاً نمی‌داند چه می‌خواهد یا برای رسیدن به خواسته‌اش هیچ تلاشی نمی‌کند. هرگاه بحث یا درگیری پیش می‌آید او کناره‌گیری می‌کند. با هیچ‌کس هم درمورد هدفش یا

ادامۀ مطلب