روح زندگی

به این زندگی پا می نهیم تا زندگی کنیم.زیستن و لذت بردن از آن.امرزو انیمیشن روح(Soul) را دیدیم.مردی که عاشق موسیقی جاز است و عمری به دنبال فرصتی استثنایی برای اجرا. او معلم موسیقی مدرسه است و بالاخره بعد از سالها قرار است کارمند رسمی شود. همان روز بهترین پیشنهاد عمرش برای اجرا را میگیرد.اجرا با گروهی که آرزویش را داشته. […]