تاثیرِ یک تغییر

بعضی وقت ها یک تغییر کوچک می تواند باعث شود که از این رو به آن رو شویم و میزان انرژی و تمرکزمان تغییرات زیادی از خودش نشان بدهد. مثلا همین به روز کردن سایت. یک دوره ای در اسفند ماه اول صبح بیدار می شدم و مشغول آماده کردن پست جدید می شدم و تا پیش از ظهر منتشرش […]