محبت کلامی یا عملی؟

حیاط: رضا به باغچه آب می‌دهد و محسن روی ایوان کتاب می‌خواند. محسن سرش را از روی کتاب بلند کرد و گفت: بابا به نظرت اگه آدم کسی رو دوست داشته باشه هرکاری باید براش بکنه؟ رضا سرش را برگرداند و گفت: بستگی داره. -به چی؟ +به خیلی چیزا. اصلاً باید دید توی چه زمینه‌ای. -خوب مثلاً نظرت درمود اینایی […]