غروبی که از راه می رسد

خورشید در حال غروب است برگ های خشک پاییز زده در حال پراکنده شدن در ختان، مغموم و گرفته در سکوت برگ ریزان خود را نظاره گرند خش خش خرد شدن برگ های تردِ خزانی شهرِ طاعون زده آرام است حیات طبیعت به نفس های آخر رسیده و در میان هیاهویِ آدمیان سکوت اختیار کرده، به شمارش معکوس جریان حیات […]

به: کرونا

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقا/خانم کوید-19 ملقب به کرونا. امید وارم حالت خوب باشد. همین ابتدا میخواهم یک خسته نباشید بگویم خدمتتان. واقعا کارتان بسیار سخت است. فکر میکنم در تاریخ این هزاره ماندگار شدی. صده ها بود که هیچ موجود میکروسکوپی به اندازه شما گرد و خاک راه نینداخته بود. من خیلی سر رشته در […]