تلۀ بازدارنده

قانون پایستگی کمال‌گرایی می‌گوید: کمال‌گرایی از بین نمی‌رود؛ بلکه مدام نقاب عوض می‌کند تا ما خیال کنیم که رفته است! متن زیر از مقدمه کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم نوشته استفان گایز است. اگر شما هم با کمال‌گرایی دست دست به […]