تلۀ بازدارنده

قانون پایستگی کمالگرایی می گوید: کمالگرایی از بین نمی رود؛ بلکه مدام نقاب عوض می کند تا ما خیال کنیم که رفته است! متن زیر از مقدمه کتاب چگونه کمال گرا نباشیم نوشته استفان گایز است. اگر شما هم با کمال گرایی دست و پنجه نرم می کنید، کتاب خوبی است برای رهایی از این بند. کمال گرایی، در دنیایی […]