دوست‌نما | تأثیر کلمات بر کانال ارتباطی

دیروز برادرم وسط حرف‌هایش گفت: «من یه دوست‌نما داشتم که…» -دوست‌نما؟ +آره دیگه. دوستِ دوست نبودیم، همکلاسیم بود. راستش اول گمان کردم منظورش فردی است که ادای دوست‌ها را در می‌آورد، ولی منظور او چیز دیگری بود. این اتفاق حسابی مرا به فکر فرو برد. […]

دلیل طفره رفتن از نوشتن

طفره رفتن از نوشتن به بهانۀ نداشتن ایده‌ای مناسب، یا در انتظار الهام بودن، برای هر اهل نوشتنی پیش می‌آید. می‌نشینی منتظر تا پری الهام با چوب جادویش ایده‌ای درخشان به تو ارزانی کند! دو سه روزی بود که یادم رفته بود برای نوشتن باید […]

نوشتن، راهی برای تخلیه فشار روانی

در طی روز های گذشته، در مورد فشار روانی و راه هایی برای کنترل آن صحبت کردیم. برای کنترل فشار روانی یا جلوگیری از فوران کردن آتشفشان خشم، راه های مختلف و زیادی وجود دارد. یکی از راه ها ابراز کردن مستقیم آن است. اصلاً […]

نفوذ کلمات

یک وقتی یک جایی دست و پایت بسته شده و ذهنت بی‌خودی و الکی تقلاهای بیهوده می‌کند برای رهایی. نه که کسی دست و پایت را بسته باشد. ذهنت انگاری فلج شده. مثل سانحه دیده‌ای که معلولیتش را انکار می‌کند، سعی می‌کنی با پاهایی که […]

مالِ من هست، مالِ من نیست

حس مالکیت نسبت به چیزی، وقتی ایجاد می‌شود که دیگران تو را مالکش خطاب کنند و بعد کم‌کم تو نیز. البته گاه قضیه معکوس است. مثل یک معادلۀ برگشت پذیر.زمانی یک چیز را نمی‌خواهی و آن قدر تو را مالکش صدا می‌زنند که یک جایی […]

نوشتن و آرامش

از وقتی که به یاد دارم شیفته واژه‌ها و قصه‌ها و کتاب‌ها بودم. در نوجوانی سودای نویسنده شدن را در سر داشتم و عاقبت دست به قلم شدم و اولین نوشته‌هایم شکل گرفتند. آن حس رهایی و سبکی که بعد از هر بار نوشتن تجربه‌اش […]