معرفی کتاب: «صد سال تنهایی»

روایت صد سال از تاریخ یک خانواده. صد سال رنج و صد سال تنهایی. بچه هایی که در این خانواده متولد می شوند نام پدران و پدربزرگان خود را میگیرند. و بعد انگاری که تاریخ جد خود را باز میآفرینند. روایت شش نسل از یک خانواده. از تولد اولین آئورلیانو بوئندیا و اولین خوزه آرکادیو تا سرانجام نافرجام آخرین آئورلیانو […]