تعلیق چیست و چه کاربردی در داستان دارد؟ | تعلیق در برابر معما

جدای از اینکه قصد داری در چه ژانری بنویسی، برای جلب توجه مخاطب، می‌توانی از تعلیق استفاده کنی. کنجکاوی و نگرانی راهی برای جذب مخاطب است. در معما مخاطب همه چیز را نمی‌داند. و باید این پازل را کشف و […]

استفاده از معما در داستان | داستان معمایی چیست و انواع آن کدام است؟

جدای از اینکه قصد داری در چه ژانری بنویسی، برای جلب توجه مخاطب، می‌توانی از معما استفاده کنی. زیرا معما کنجکاوی و انتظار را در مخاطب بیدار می‌کند. در این شیوه مخاطب کمتر از کاراکتر می‌داند. معما یک سؤال است. […]

رمان پلیسی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

داستان‌های ژانری معمولاً یک قالب مشخص برای طرح داستان دارند و پیرنگ و حادثه در آن‌ها پررنگ‌تر است. یک‌سری نشانه‌ها که ژانرهای مختلف را از هم جدا می‌کند. در زیر بخشی از کتاب «رمان چیست؟» ترجمۀ «محسن سلیمانی» را می‌خوانید. […]