چگونه نوشتن را آغاز کنیم؟

خیلی وقت‌ها مشکل اصلی در نوشتن، شروع کردن است. بحث دست به قلم شدن نیست، منظورم نوشتن ابتدایِ متن است. اینکه متن چطور شروع بشود؟ مقدمه‌ام حاوی چه مطالبی باشد؟ و از این دست موارد. راهکار چیست؟ چاره کار در این است که به جای […]