پادکست: تفاوت فکر و تفکر | بهتر بیندیشیم-۱

بعد از کلی فکر کردن در این باره که این سلسله مطالب را چگونه شروع کنم، به نظرم رسید که بررسی میان فکر و تفکر نقطۀ خوبی باشد. آیا تفاوتی بین فکر و تفکر وجود دارد؟ ذهن ما همیشه مشغول فکر کردن است، اما چقدر […]

خاطرات جعلی

کله همه ما پر است از خاطرات رنگ به رنگ. برخی محققان (خاصه طرفداران روانکاوی) معتقدند که حتی خاطراتی را که به یاد نمی آوریم هنوز توی مغزمان داریم. منتها یک جایی اند که دستمان بهشان نمی رسد. وگرنه خاطره ها همان جا هستند. حتی […]

شاهنامه و پیاده روی

فکر نمی کنم کسی اینجا باشه که ندونه شاهنامه چیه. بالاخره هیچی هیچی هم که سراغی از کلاسیک های ادبیمون نگیریم، اثری مثل شاهنامه رو تقریبا تو تمام پایه های تحصیلیمون یه بخشی ازش رو خوندیم. کیِ که رستم رو نشناسه. کم ِ کم دیگه رستم رو […]