کنایۀ دراماتیک چیست؟ | چگونه به این‌جا رسیدی؟

یکی از راه‌هایی که کمک می‌کند تا کنجکاوی مخاطب را تحریک کنیم و او را جذب داستان کنیم، استفاده از کنایۀ دراماتیک است. در کنایۀ دراماتیک مخاطب بیشتر از شخصیت‌ها می‌داند. مخاطب می‌داند که ته این راه به کجا می‌رسد […]

ویژگی خاص دلیل خاص | در ساخت و پرداخت دقیق باشید

وقتی از او پرسیدم که مهم‌‍‌ترین نکته برای نوشتن دیالوگ در نمایشنامه چیست، گفت نباید بتوانی هیچ کدام از دیالوگ‌ها را حذف کنی. اگر یک دیالوگ قابل حذف باشد، یعنی آن دیالوگ زائد است. باید حذفش کنی. دیالوگ باید در […]