دلیل طفره رفتن از نوشتن

طفره رفتن از نوشتن به بهانۀ نداشتن ایده‌ای مناسب، یا در انتظار الهام بودن، برای هر اهل نوشتنی پیش می‌آید. می‌نشینی منتظر تا پری الهام با چوب جادویش ایده‌ای درخشان به تو ارزانی کند! دو سه روزی بود که یادم رفته بود برای نوشتن باید […]

لغتنامه بازی

یکی دیگر از تمرین‌ها برای تقویت خلاقیت در نوشتن، بازی با لغتنامه است. راستش پستی که این تمرین را اول بار درش دیده بودم را پیدا نکردم تا در اینجا قرار دهم.  قرار است در این تمرین بنشینیم سرِ لغتنامه، بخوانیمش و کلمه‌های جدید یاد […]

اول تیتر!

در بین تمرین‌های نویسندگی تیتر نویسی (تیتر بازی) برایم جذابیت خاصی دارد. در این تمرین قرار است که بنشینی و صفحهرا با انواع و اقسام تیترهایی که به ذهنت می رسد پر کنی. مهم نیست که برای چه متنی به کار می‌آید. فرض کن یک لیست […]

فلج قلم یا خشک طبعی، مسئله این است!

می‌گوید میان فلج قلم و خشک طبعی تفاوت هست. می‌گوید وقتی قلمت فلج می‌شود که طرح و ایده‌ای داری ولی نمی‌توانی بنویسی. شاید یک چیزی توی مایه‌هایِ ترس از سفیدی کاغذ و خالی بودنش. ولی خشک طبعی زمانی است که کلاً هیچ نداری. مسئله این […]

چرا باید نوشت؟

برشی از کتاب”همه چیز درباره نویسندگی خلاق“: اگر اراده کنید، می‌توانید بنویسید. ترس است که مانع نوشتن بیشتر افراد می‌شود، نه فقدان استعداد. اما من کیستم؟ چه حقی برای سخن گفتن دارم؟ و اگر بگویم چه کسی گوش می‌دهد؟ شما انسانی خاص هستید و داستانی خاص برای […]

اگر مشکل داری هنر هم داری

اگر مشکل داری، هنر هم داری. مصیبت‌ها و بدبختی‌هایت عملاً منبعی برای خلاقیت هنری تو هستند. «ژوپینگ» معمولاً محدودیت‌ها خلاقیت می‌آورند. چون دست و بالت تنگ است و در میان انتخاب‌ها سرگردان نمی‌شوی و وقتت را تلف نمی‌کنی و مجبور می‌شوی با همین چیزهایی که […]