مثلث نوشتن درمانی

برای بهره گرفتن از نوشتن به عنوان مکمل درمانی و یا مدد جستن از آن در راه توسعهٔ فردی، لازم است به ۳ نکته توجه کنیم: ۱.حوصله ۲.نوشتن ۳.مرور حوصله اول از هرچیز باید کمی صبر و حوصله داشته باشیم. خیلی وقت‌ها ما دنبال معجزه‌ایم. […]