چرا به قصه نیاز داریم؟

چند روزی است که مشغول خواندن کتاب «بهترین قصه‌گو برنده است» نوشتۀ «آنت سیمون» هستم. بنظرم کتاب خوبی است و تا اینجا که باعث شده کمی بیشتر و جدی‌تر به قصه‌گویی بیندیشم. در ادامه بخشی از پیشگفتار این کتاب را قرار داده‌ام که بخوبی دلیل […]