در راه هنرمند شدن

جملات زیر را از روی کتاب «نبرد هنرمند» نوشته «استیون پرسفیلد» یادداشت کرده‌ام. کتاب خوبی است برای شناختن و مواجه شدن سختی‌های راه هنرمند شدن: برای حرفه‌ای شدن رمز و رازی وجود ندارد. این تصمیمی است که با هنر اراده صورت می‌پذیرد. اول ذهنمان را […]