برای شروع کار باید قدم برداشت

لازم نیست بزرگ باشی تا شروع کنی؛ شروع کن تا بزرگ شوی.«جان ماکسول» محدودیت‌هایتان را فقط با این هدف که بر آنها غلبه کنید، به خاطر بیاورید.«رندی گیج» همان قدر که از موفقیت می‌آموزیم، از شکست نیز درس می‌گیریم.«جیم ران» افسوسِ کوتاهی در انجام کار […]

شکست

گاهی اوقات تمام تلاشت را می‌کنی تا به هدفی دست یابی ولی آخر کار مسیرت به کوره راهی بن‌بست می‌رسد.آن وقت تو می‌مانی و خلأ بزرگی در درونت که مثل یک سیاه چاله تو را به درون خود می‌کشد.از آن روز همه چیز خاکستری می‌شود.دیگر […]