هرکسی خلاق است

در این هفته مشغول خواندن کتاب منحنب خلاقیت بودم. با اینکه یک چیزهایی از خلاقیت و تحقیقات مرتبطش را در درس روان‌شناسی تربیتی خوانده بودم ولی این کتاب به طور مفصل به این مبحث پرداخته بود و پر از سرگذشت‌ها […]