تغییرات کوچک را دست‌کم نگیر

دو هفته‌ای بود که برنامه‌ام سخت جلو می‌رفت. خیال می‌کردم من کم مایه می‌گذارم اما بالأخره به این نتیجه رسیدم که باید برخی از عناصر برنامه‌ام را تغییر بدهم. حالا دو روز است که همه چیز بهتر پیش می‌رود. فقط یک مورد را جایگزین کردم […]