تمرین لغتنامه و داستانک نویسی

چند وقتی است که تقریباً هر روز شش دانه لغت از لغتنامه قرص می‌گیرم و تمرین نوشتن می‌کنم. راستش نمی‌دانم کسان دیگری که به این تمرین مشغولند با این لغات چه می‌کنند، اما ذهن من با دیدن کلمه‌هایِ منتظر تنها کاری که می‌تواند بکند قصه ساختن است. بعضی وقت‌ها طرح داستانی خوبی آن وسط شکل می‌گیرید و گاهی هم داستان […]