تمرین لغتنامه و داستانک نویسی

چند وقتی است که تقریباً هر روز شش دانه لغت از لغتنامه قرص می‌گیرم و تمرین نوشتن می‌کنم. راستش نمی‌دانم کسان دیگری که به این تمرین مشغولند با این لغات چه می‌کنند، اما ذهن من با دیدن کلمه‌هایِ منتظر تنها کاری که می‌تواند بکند قصه […]