آنچه که برای موفقیت لازم است

خیلی ها می گویند برای موفقیت در فلان کار آدم باید استعداد داشته باشد. ولی استعداد مگر چقدر می تواند به تنهایی آدم را در طی مسیر همراهی کند؟ «علی اشرف درویشیان» در بخشی از کتاب «چگونه می نویسم» می گوید: من با این جمله موافق نیستم که «فلانی نویسنده به دنیا آمده است»؛ زیرا آنچه از پدر و مادر […]

سه عنصر در داستان نویسی

بعد از انجام کامل تمرین های فصل پنجم کتاب گفت وگو نویسی، حالا تازه فهمیدم که روایت، حادثه و گفت و گو، چیستند و تا حدی چگونه باید در متن از ترکیبی متعادل از هرسه استفاده کنم. یا اینکه کدام صحنه باید بیشتر از کدام عنصر داشته باشد. روایت آن چیزی است که بیانگر احوالات و افکار و عواطف شخصیت […]