مطالعۀ آفریننده | روشی برای افزایش آفرینندگی

از همان دوران ابتدایی که حرص نمرۀ عالی گرفتن افتاده بود به جانم، پدرم می‌گفت: «نمره خیلی مهم نیست مهم‌تر از اون اینه که اون درسو بفهمی و بتونی توی زندگی ازش استفاده کنی» راستش اوایل فکر می‌کردم این حرف‌ها […]