مطالعه آفریننده | روشی برای افزایش آفرینندگی

از همان دوران ابتدایی که حرص نمره عالی گرفتن افتاده بود به جانم، پدرم می گفت: «نمره خیلی مهم نیست مهم تر از اون اینه که اون درس رو بفهمی و بتونی توی زندگی ازش استفاده کنی» راستش اوائل فکر می کردم این حرف ها را می زند تا کمتر جانم را بگذارم پای درس خواندن! اما این حرف اینقدر […]