چگونه بدون اهمال‌کاری درس بخوانیم؟

احتمالاً برای شما نیز پیش آمده که درس خواندن خصوصاً در ایام امتحانات به کاری سخت و دشوار تبدیل شود. در این مواقع ما هر کاری می‌کنیم غیر از درس خواندن. در واقع از درس خواندن طفره می‌رویم و اهمال‌کاری می‌کنیم. چرا اهمال‌کاری می‌کنیم؟ خوب است که ابتدا نظری به تعریف اهمال‌کاری بیندازیم: در کلام ساده اهمال کاری یعنی اینکه […]

حرفی با خود

به جای زور زدن برای دسته بندی و چک لیست درست کردن و تحقیق و تفحص و سردرگمی در انتخاب و پیدا کردن جا و وقت مناسب و کلی کار دیگر و نق و ناله از نداشتن وقت و زیاد بودن گزینه ها، همین الان یک کتاب را انتخاب کن و بخوان. یک ایده را بگیر توی مشتت و بنویس.  […]

درگیر ساعت نباش

دیشب که برای مشاورم گزارش کار فرستادم از ساعت های ثبت شده جا خورد. گفت: زیاد در بند ساعت نباش. 12:52؟ راستش به گمانم دچار سوء تفاهم شده بود. توضیح دادم که تایمر خودش زمان را برایم محاسبه می کند. ولی فکر کنم قانع نشد. چون توصیه کرد بیشتر درس بخوانم. می دانم منظورش چه بوده. قبلاً ضربه این کار […]