بشنو و باور مکن

امروز وسط گشت و گذار برای شکار ایده، یادِ کتابِ مثل آباد افتادم. فهرست را کمی بالا و پایین کردم، چیزی به چشمم نیامد. شروع کردم به ورق زدن کتاب. کمی از این صفحه خواندم کمی به آن صفحه سرک کشیدم، تا اینکه حکایت زیر را دیدم و خواندم. به دلم نشست، برای همین تصمیم گرفتم آن را با شما […]

آب که از سر گذشت

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب» به نظرم این ضرب المثل خیلی افسرده وار است یعنی یک وجب با ده وجب فرقی نمی کند؟ وجب به وجب اهمیت دارد! احتمالا آن کسی  که این ضرب المثل را گفته آن قدر در  چاه افسردگی سقوط کرده بوده است که دیگر هیچ روزنه ای به چشمش نمی […]