گر صبر کنی…

مشغول مراحل مقاله نویسی هستم. الان در مرحله دوم به سر میبریم: جویدن! یکی از تکالیف سمپوزیوم نویسندگی نوشتن مقاله است. در طی این هفته ما منابعمان را جمع آوری کردیم و در ادامه مشغول مطالعه شدیم. مرحله جویدن در اصل مصرف منابع و اطلاعات […]

گاه تنها راه صبوری است

امروز روز دوم است. از آن روزهایی که می‌خواهی بنویسی ولی انگار‌ کلمات فرار می‌کنند. مشکل نداشتن فکر و ایده نیست. مشکل ناتوانی در به بند کشیدنشان است. هر کلمه و حرف می‌شود یک ماهی. هرگاه گمان می‌کنم به چنگم افتاده و می‌توانم به بند قلم […]