۲ راه اصلی برای نوشتن داستان

به‌نظر من نوشتن داستان، کشف کردن یک ماجرا و سردرآوردن از آن است. در گوشه‌ای از ذهنمان، یک چیزی سنگینی می‌کند. چیزی که حتی نمی‌دانیم چیست. ناخودآگاهمان گاهی بدون دخالت ما می‌برد و می‌دوزد. و ما فقط باید کشف کنیم. […]