معرفی کتاب:«حق نوشتن»

آیا خیلی وقت است می خواهید دست به قلم شوید؟ آیا از انتشار نوشته هایتان می ترسید؟ آیا نویسنده شدن در نظرتان کار شاقی است؟ آیا فکر می کنید الان وقت ندارید و یک روزی بالاخره نویسنده خواهید شد؟ آیا در مورد نوشتن کلی سوال […]