چه سوژه‌هایی مناسب داستان‌های کودک است؟

امروزه دیگر برهمگان واضح و مبرهن است که نوشتن در حوزۀ کودک یکی از چالش برانگیزترینِ نوشتن‌‌هاست. زمانی که برای مخاطب کودک می‌نویسیم باید نکات زیادی را مدنظر قرار بدهیم و حواسمان به گوشه و کناره‌های کار باشد زیرا داستان‌ها […]

از چه بگویم؟

برای اینکه اثری خلق شود نیاز به سوژه هست. به ایده‌ای نیاز است که طرحی را در ذهنمان ترسیم کند یا به واسطه‌اش به تفکّر مشغول شویم و طرحی دراندازیم.این ایده و یا طرح می‌تواند ناخودآگاه باشد. جرقّه‌ای زده می‌شود […]