افکار ما عادت‌های ما را می‌سازند

این عنوان را امروز در کلاس روان‌شناسی اعتیاد صید کردم. سریع روی تخته نوشتمش تا بعد از کلاس درموردش بنویسم. چیز مهمی که امروز در کلاس شنیدم این بود که با وجود اینکه برخی از مخدرها آنقدری افزودنی دارند که عملا هرچیزی هستند غیر از […]