با این روش جلوی نشت کردن زمان را بگیرید

احتمالاً برای شما هم پیش آمده باشد که آخر شب درحالی که به زیر پتو می‌خزید فکرتان درگیر این موضوع باشد که برنامه امروز هم ناقص ماند. یا اینکه تصورتان از زمان پیشِ‌رو با واقعیتی که گذشته همخوانی نداشته است. برای جلوگیری از این اتفاق […]

درگیر ساعت نباش

دیشب که برای مشاورم گزارش کار فرستادم از ساعت‌های ثبت شده اظهار تعجب کرد و گفت: زیاد در بند ساعت نباش. 12:52؟ راستش به گمانم دچار سوء تفاهم شده بود. توضیح دادم که تایمر خودش زمان را برایم محاسبه می‌کند. ولی فکر کنم قانع نشد. […]