تاثیر متقابل ذهن و بدن

همان طور که حالات ذهنی حالات بدنی را تغییر می‌دهند، با حالات بدنی هم می‌توان ذهن را گول زد تا حالات خودش را تغییر بدهد. منظور این است که وقتی یک حالت ذهنی منجر به تغییر در حالت بدنی‌مان می‌شود، چرا حالات بدنی روی ذهن […]