بی‌حسی موضعی | نتیجه استفاده طولانی مدت از محرک انگیزشی

اگر درمورد راه‌های بالا بردن انگیزه در فضای وب چرخی بزنید متوجه می‌شوید که یکی از راه‌های پیشنهادی تجسم کردن لحظه وصال است. تجسم کردن و خیال بافتن خوب است. این‌کار امید رسیدن و دست یافتنی بودن را در دل […]