تفاوت داستان معمایی و داستان شک و انتظار

رمان معما تحقیقی است که در زمان حال اتفاق می‌افتد. اما درمورد واقعه‌ای در گذشته. پس در رمان معمایی ما الان درمورد اتفاقی که پیش از این رخ داده بررسی انجام می‌دهیم. سرنخ اتفاق‌هایی که رخ داده‌اند جمع می‌شوند تا […]