برای این یکی که بد نشد

داشتم هنر چاق بودن رامبد خانلری را با صدای خود نویسنده گوش می‌کردم که قصه‌ای توی قصه آمد. می‌گفت، روزی مردی می‌رود لب دریا. می‌بیند که کلی ماهی دارند روی شن‌های داغ ساحل جان می‌دهند و آن وسط مردی با پاچه‌های بالازده چند ماهی بغل […]