وظیفۀ دیالوگ در نمایشنامه چیست؟

دیالوگ همان کلامی است که بین دو یا چند شخص ردوبدل می‌شود. وقتی که داستان می‌نویسیم می‌توانیم بنا به نیاز داستان و صحنه‌ها میزان این دیالوگ را کم و زیاد کنیم. حتی می‌توانیم در داستان‌مان به‌طور مشخص از دیالوگ استفاده […]

ویژگی داستان‌های معمایی از نظر پاتریشیا های‌اسمیت

«پاتریشیا های اسمیت» کتابی دارد به نام «طراحی و نوشتن داستان‌های معمایی». این کتاب از آن کتاب‌های دستورالعملی نیست. بلکه از آن دست کتاب‌هایی است که به قول خودِ نویسنده بیشتر روایتی از موفقیت‌ها و شکست‌هایش است. او داستانِ، نوشتن […]