پیدایش کارآگاه خصوصی در ادبیات

کارآگاه خصوصی کارآگاهی است که از این راه درآمد کسب می‌کند. کسی شبیه به پوآرو و شرلوک هلمز. آن‌ها کارآگاه پلیس یا ارگان دیگری نبودند. بلکه مستقل کار می‌کردند. داستان هم معمولا از جایی شروع می‌شود که یک مشتری تازه! […]