غافلگیر شدم، چون می‌دانستم! | چگونه برای داستان یک پایان غافل‌گیرکننده بنویسیم؟

در همین خط اول یک سؤال دارم. به‌نظر شما چه پایانی غافلگیر کننده است؟ ملاک شما چیست؟ فقط اینکه غیرقابل پیش‌بینی باشد و شما را شوکه کند؟ یا ملاک دیگری هم درنظر دارید؟ نظرتان درمورد پایان‌های قابل پیش‌بینی چیست؟! تا […]