اگر مشکل داری هنر هم داری

اگر مشکل داری، هنر هم داری. مصیبت ها و بدبختی هایت عملا منبعی برای خلاقیت هنری تو هستند. «ژوپینگ» معمولا محدودیت ها خلاقیت می آورند. می دانی چرا؟ چون دست و بالت تنگ است و در میان انتخاب ها سرگردان نمی شوی و وقتت را تلف نمی کنی. و می شود گفت که مجبور می شوی با همین چیز هایی […]