ناکامی و پرخاشگری

در این پست به ارتباط بین ناکامی و پرخاشگری می‌پردازیم. قبل از خواندن این پست پیشنهاد می‌کنم پست‌های زیر را مطالعه کنید: ناکامی ناکامی2 اگرچه واکنش‌های افراد در برابر ناکامی یکسان نیست اما در مجموع اعتقاد بر این است که […]