هیچ کس معمولی نیست!

هیچ‌کس معمولی نیست؛ همۀ ما موجودات شگفت‌انگیزی هستیم. هر کدام از ما یک قوه و نیرویی دارد مخصوص به خودش. هر کدام از ما یگانه‌ایم در وجود خود. خالق همۀ ما را گوناگون آفرید و تفاوت‌ها قرار داد، در رنگ […]