نوشتنِ رهایی بخش

به نظرم بهترین راه برای خلاصی از خاطرات آزار دهنده نوشتنشان است. سخت است به سختیِ تجربه دوباره شان. ولی سودمند است. اصلا همین که می نویسی اش انگاری از تو جدا می شود. خصوصاً اینکه برایش یک قصه بسازی. یک شخصیتی خلق کن و همان بلا را بر سرش نازل کن اسمی بگذار برایش. با نوشتن به آن رنج […]