معرفی کتاب: «عکاسی، بالن سواری، عشق و اندوه»

همه مان از بچگی با قصه هایی بزرگ شدیم که تهش به خوبی و خوشی تمام شده. دلداده های عاشق به هم رسیده اند و تا آخر عمر، نه، تا ابد با خوشبختی زندگی کردند. اگر جنگی سر می گرفت و شهسوار مذکور در جنگ کشته می شد؟ اگر شاهزاره خانم سر زا می رفت؟ اگر یکدامشان یک مرض لاعلاج […]