ترس از تکراری نوشتن

یکی از مشکل های اساسی من در نوشتن، ترس از بیان حرفهای تکراری بود. همه‌اش می‌ترسیدم که نکند حرف‌هایم همان چیزهایی باشد که قبلاً هم خوانده و شنیده‌اند؟ بعد از یک مدت که سعی کردم این احساس را نادیده بگیرم متوجه شدم چیزی که برای […]

بنویس و بنویس

جملات زیر بخش‌هایی از کتاب «حق نوشتن» نوشته جولیا کمرون است. حق نوشتن این روزها مثل یک جرعۀ حیات بخش وقتی که روز به پایان می‌رسد و ترس و تردید از سر و کولم بالا می‌رود، تمام تشویش‌هایم را پاک می‌کند. برای یک نویسندۀ تازه […]

نوشتن در شیار های زمان

خیلی از ما این تصور را داریم که یک نویسنده واقعی چندین ساعت پشت میز می‌ماند و قلم می‌زند و چون ما آن قدر وقت آزاد نداریم گمان می‌کنیم نمی توانیم نویسنده شویم. جولیا کمرون در حق نوشتن می‌گوید به جای اینکه منظم و مرتب و […]

چاه هنرمند | راهی برای رهایی از خشک طبعی در نوشتن

همۀ کسانی که دستی در نوشتن دارند با خشک طبعی مواجه می‌شوند. منظورم همان هنگامی است که آدم احساس می‌کند درونش خالی و تهی شده و هیچ چیزی برای نوشتن ندارد. در پست فلج قلم یا خشک طبعی به نقل از کتاب نویسندگی خلّاق راه‌هایی […]

افسانۀ زمان

در روزهایی که به دنبال وقت و فرصت مناسب برای نوشتن بودم، حقِ نوشتن شوری تازه در دلم ایجاد کرد برای صرفاً نوشتن. بی‌توجه به اینکه چقدر زمان داریم یا چند خط و صفحه را می‌توانیم سیاه کنیم. این افسانه که برای خلق کردن باید […]

چرا نثرمان تاب بر می دارد؟

دو سه روزی است که خواندن کتاب حق نوشتن جولیا کمرون را شروع کرده‌ام. در این مدت درحال افسوس خوردنم که ای کاش این کتاب را زودتر یعنی همان وقت‌هایی که تازه به نوشتن جدی فکر می‌کردم، می خواندم چون به احتمال زیاد سبب می‌شد […]