عینکی

من یک عینکی هستم مثل هزاران عینکی دیگر. اینکه مدام عینک روی صورتت باشد یا اینکه مجبور باشی در مواقعی از آن استفاده کنی شاید چندان جالب به نظر نرسد ولی به  هر حال مزایایی هم دارد این عینک همیشه به من یادآوری میکند که دارم از دیدگاه خودم جهان و قضایایش را میبینم شاید عینک من دارد اشتباه نشان […]

زمان

ایام از پی هم می گذرند آیا این ماییم که در گذر زمان به جلو می رویم و ایام را پشت سر می گذاریم ؟  یا این زمان و روزگار و ایام است که ما را پشت سر جا می گذارند و به پیش می روند؟ ما ثانیه ها را پشت سر وا می نهیم یا آنانند که که با […]