چگونه می‌توان بیشتر نوشت؟ + راهکاری برای مقابله با ترس از تکراری نوشتن

سلام محبوبه جان. گله کرده بودی از مشغله‌ها و وقتی که برای نوشتن کم است. گفته بودی «چگونه می‌شود بیشتر نوشت؟» به‌نظر من برای بیشتر نوشتن باید سرعتت را بالا ببری. باید قبل از اینکه کلمه در ذهنت نقش ببندد […]

سیزیف

اغلب به این نتیجه می‌رسم که زندگی ما هم مثل سیزیف است. ما هم محکوم به تکراریم. سیزیف یک اسطورۀ یونانی است و قصه‌اش از این قرار است که مرتکب خطایی می‌شود و خدایان مشورت می‌کنند که به چه محکومش […]