چیزی که باید در زندگی‌مان بیش‌تر شود

امروز در جلسه اول سمپوزیوم توسعه فردی از خنده و خندیدن صحبت شد و اینکه حتی اگر لبخندتان تصنعی باشد باز هم تاثیر خودش را می‌گذارد. همانطور که ذهنمان رفتار و عملکردمان را کنترل می‌کنیم ما نیز می‌توانیم با رفتارهای عمدی مثل همین خندیدن مسیر […]

چه کسی بیشترین انگیزه را داشته؟

سعیدی پرونده را باز کرد و گفت: تحقیقات کامل شده؟ وحیدی روی صندلی مقابل نشست و گفت: هنوز نه. -تا این جای کار به نظرت احتمالش بیشتره که کار کی باشه؟ +به نظر من که کار دخترشه. -خب… خودش گزارش داده… اخیراً هم با باباش […]