گذر زمان

امروز در قفسه کتابخانه چشمم به یکی از کتاب های دوران نوجوانی ام افتاد. برخلاف خیلی از داستان های کودک و نوجوان که کهنه میشوند به مرور زمان و در بزرگسالی دیگر دلچسبی کودکی را ندارند، این از آن دست کتاب هایی است که هنوز هم جذبم می کند. شاید مشکل از ماست، نه مرور زمان و کهنه شدنِ مفاهیم. شاید […]