اضطراب، ترس، هیجان

از آن جایی که هوش هیجانی برابر است با توانایی شناخت، شناسایی و ابراز احساسات، پس برای تقویت آن اول از همه باید نسبت به احساسات‌مان شناخت پیدا کنیم و بعد از آن راه حل مناسب هر کدام را شناسایی کنیم. بعضی احساسات شبیه به […]